top of page

จงเลือกผลที่ตามมาอย่างมีสติ

เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เรามักจะเลือกสิ่งที่ให้ความสุข ความสบาย และพยายามหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด เรามักจะมองหาสิ่งที่ต้องการและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ การตัดสินใจเลือกและทำแบบนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย วันนี้เราจะชวนมาดูกันว่า ต่อให้มีข้อเสียเกิดขึ้นก็สามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้

.

บางคนไม่สามารถก้าวไปไหนต่อได้เพราะมัวแต่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจและใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการวิ่งหนีผลที่จะตามมา เพราะคิดว่ายังมีเวลาให้คิดและเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุด เวลาจะผ่านไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร

.

ในโลกของความเป็นจริง มีกฏของเหตุและผลซึ่งเข้าใจง่ายๆว่า ทุกอย่างที่เราทำจะก่อให้เกิดผลที่ตามมาเสมอ

.

เราอาจจะตัดสินว่าผลที่ตามมาเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี ต้องการหรือไม่ต้องการ เจ็บปวดหรือมีความสุขก็ได้

.

แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือทุกผลลัพธ์ที่เราเจอและตัดสินว่าดีหรือไม่ดีนั้น ก็ยังส่งผลดีและไม่ดีไปด้วยเสมอ

.

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

.

.

ถ้าเราเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายแถบชานเมือง ผลที่ตามมาคือ การเจอกับแรงกดดันน้อยลง สิ่งแวดล้อมสงบสุข แต่เราจะพลาดโอกาสการทำงานมากมายในเมือง ไม่ได้ติดต่อกับสังคมภายนอก อย่างไรก็ตามต่อให้เป็นผลลัพธ์ที่เราคิดว่าไม่ดี ก็ยังส่งผลดีและไม่ดีได้อีก เช่น การไม่ได้ติดต่อกับใครก็ทำให้เราได้อยู่กับตัวเอง มีความคิดเป็นของตัวเอง โดยที่ไม่โดนครอบงำโดยคนอื่น แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวได้เช่นกัน

.

สรุปเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ การมีชีวิตที่น่าพึงพอใจและประสบความสำเร็จ เราต้องไม่วิ่งหนีการตัดสินใจและหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ เพราะไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรจะส่งผลทั้งดีและไม่ดีด้วยเสมอ

.

การเต็มใจยอมรับผลที่ตามมาเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต การมีสติเลือกผลที่ตามมาจึงส่งผลต่อความสำเร็จและความพึงพอใจในชีวิต

.

.

#สุขศาสตร์ #consequences #lifetips
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page