top of page

'พื้นฐานของอารมณ์ 4 แบบ The 4 Temperaments'


ทฤษฎีอารมณ์มีต้นกำเนิดตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ ฮิปโปเครตีส (460–370 ปีก่อนคริสตกาล) เชื่อว่าอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดจากระดับของเหลวสี่ชนิดในร่างกาย(เรียกว่า "humours) ที่มีมากหรือน้อยเกินไปจนเกิดความไม่สมดุล ของเหลวสี่ชนิดที่ว่าคือ 1.เลือด 2.น้ำดีสีเหลือง(น้ำในกระเพาะปัสสาวะ) 3.น้ำดีสีดำ(จากม้าม) และ 4.เสมหะ

.

บุคคลส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงนิสัยใจคอทั้งสี่ประการ อย่างไรก็ตามโดยปกติจะมีหนึ่งหรือสองอารมณ์หลักที่แสดงในระดับที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ บุคคลสามารถรวมกันได้จากสี่ประเภทต่อไปนี้:

.

'Sanquin'

มาจากของเหลวชนิดแรกคือ 'เลือด' คือมีเลือดมาก มีเลือดฝาด ดังนั้นลักษณะนิสัยของคนประเภทนี้จึงเป็นไปในแนวกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ร่าเริง ช่างพูด มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้นและชอบเข้าสังคม

พวก Sanguines ชอบที่จะเปิดเผยตัว และมีความสุขกับการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นพวกที่ชอบเข้าสังคม

.

'Choleric'

มาจากการมี 'น้ำดี(สีเหลือง' มาก ทำให้คนกลุ่มนี้มีบุคลิกที่เด็ดขาด เน้นเป้าหมายและมีความทะเยอทะยานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่โดดเด่น มีนิสัยแบบผู้นำโดยธรรมชาติ แต่มักเป็นคนที่โกรธง่าย นิยมใช้ความรุนแรง เจ้าอารมณ์

.

'Melancholy'

มาจากการมี 'น้ำดี(สีดำ)' ที่มาจากม้ามมากเกินไป คนกลุ่มนี้จึงมักจะมีบุคลิกภาพโดยรวมที่เศร้าหมอง และมีความวิตกกังวล เป็นคนที่คิดวิเคราะห์และเน้นรายละเอียด ชอบเก็บตัวและหลีกเลี่ยงการเข้าสังคม พวกเขามักจะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบทั้งกับตัวเองและสิ่งรอบข้าง

.

'Phlegmatic'

Phlegm แปลว่าเสมหะ ดังนั้น Phlegmatic จึงหมายถึงคนที่มีเสมหะมาก(จึงพูดไม่สะดวก พูดน้อย) คนกลุ่มนี้จึงมักทำอะไรเชื่องช้า ผ่อนคลายสงบเงียบและสบาย ๆ พวกเขามีความเห็นอกเห็นใจและห่วงใยผู้อื่น แต่ก็พยายามซ่อนอารมณ์ด้วยการวางเฉย

.

หากจะใช้เกณฑ์ซึ่งแบ่งกลุ่มตามพื้นฐานทางอารมณ์ของคนเราในยุคปัจจุบันอย่างกว้างๆ เป็น Extrovert และ Introvert เราจะจัดพวกที่อยู่ใน Sanguin และ Choleric ว่าเป็นพวก Extrovert ส่วนพวกที่อยู่ในกลุ่ม Phlegmatic และ melancholy นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นพวก introvert ได้มากทีเดียว

.

.

.

#สุขศาสตร์ #ความสุข #สิ่งสำคัญ #หนังสือ #การอ่าน #ความสัมพันธ์ #พื้นฐานอารมณ์ #อารมณ์


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page