top of page

วิธีเลือกจดจำอดีต

คือสิ่งที่กำหนดอดีตมากกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นจริงๆเสียอีก เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเราก็จะเปลี่ยนอดีตได้ ทุกครั้งที่มองย้อนกลับไปมันจะเปลี่ยนไป . เพราะการเล่าเรื่องใหม่แต่ละครั้งจะมีบางรายละเอียดที่หายไป หรือเติมขึ้นมาทดแทน . ถ้าเราเปลี่ยนวิธีเล่าเรื่องในอดีตให้ตัวเองฟัง มุมมองต่อเรื่องนั้นจะเปลี่ยนไปแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นไปแล้วก็ตาม . . . #สุขศาสตร์ #ความสุข #สิ่งสำคัญ #หนังสือ #การอ่าน #ความสัมพันธ์ #อดีต

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น