top of page

เราทำความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองไปทำไม?

การแก้ปัญหาที่ดีคือการระบุต้นตอของปัญหาได้อย่างชัดเจน และเข้าไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด . ในแต่ละอารมณ์ความรู้สึกของเรามีจุดประสงค์บางอย่างซ่อนอยู่ . อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าสถานการณ์แบบไหนเราควรเลี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย . อาจจะกำลังบอกว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด . อาจจะต้องการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง . ความโกรธอาจเป็นสัญญาณบอกว่า บางที่สิ่งที่สำคัญต่อคุณกำลังถูกคุกคาม . ความรู้สึกผิดอาจเป็นสัญญาณบอกว่า คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นเพียงพอ . เมื่อเรารู้ที่มาและสาเหตุของอารมณ์ความรู้สึกเราจะสามารถจัดการได้อย่างถูกต้อง . การจัดการได้อย่างถูกต้องไม่ใช่การเปลี่ยนทุกอารมณ์ให้กลายเป็นบวก หรือ ยับยั้งไว้ไม่ให้รู้สึก . แต่คือการเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านั้นซึ่งจะช่วยให้คาดการณ์ปัญหาที่กำลังจะเกิดและเตรียมตัวรับมือกับมันได้ . สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ในการบอกตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่า เรารู้สึกอย่างไรและทำไมถึงรู้สึกแบบนั้น . เมื่อเราโกรธ ให้เรารับรู้ว่า ตนเองกำลังโกรธและตั้งคำถามว่ามีสิ่งสำคัญใดๆของเราถูกคุกคามอยู่บ้างหรือไม่ . หรือเมื่อเรารู้สึกผิด เราสามารถรับรู้ความรู้สึกและค้นหาเหตุผลว่าเกิดจากอะไร มีสิ่งสำคัญอะไรที่เราละเลยไปหรือไม่ . จากตัวอย่างข้างต้นคือ อารมณ์โกรธและผิดหวัง ในความเป็นจริงมีอารมณ์อีกหลากหลายและซับซ้อนกว่ามาก . หากเราไม่สามารถแยกแยะหรืออธิบายอารมณ์ที่ซับซ้อนของเราออกมา เราจะไม่มีทางเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวเองได้ . การเรียนรู้และทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนับเป็นเรื่องสำคัญและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ . .

จาก หนังสือ Emotional Agility ของ Susan David . . . #สุขศาสตร์ #ความสุข #สิ่งสำคัญ #หนังสือ #การอ่าน #ความสัมพันธ์ #อารมณ์ของตัวเอง
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น