top of page

What makes a good life?

เราทุกคนต่างมุ่งแสวงหาชีวิตที่ดีและมีความสุข ว่าแต่… ชีวิตที่ดีคืออะไร? หรืออะไรทำให้ชีวิตดี? . หลายคนมีคำตอบว่า ถ้าเราประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงและเงินทองแล้ว เราจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุข เพราะตลอดมาเราถูกสอนให้ตั้งใจทำงานหาเงินและประสบความสำเร็จ แล้วเราจะมีชีวิตที่ดี . และถ้าเรามีทุกอย่างที่ว่ามาแล้วจะเรียกว่า “มีชีวิตที่ดี” จริงๆหรือ? . วันนี้สุขศาสตร์ชวนมาตอบคำถามนี้ด้วยผลงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ใช้เวลายาวนานถึง 75 ปี ติดตามศึกษาคนกลุ่มหนึ่งตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยชรา โดย Robert Waldinger หัวหน้าทีมวิจัยรุ่นที่ 4 สรุปผลวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ออกมาได้สามข้อ . 1. การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทำให้อายุยืนและความโดดเดี่ยวจะทำให้เราอายุสั้นลง . งานวิจัยพบว่าคนที่เชื่อมโยงกับครอบครัว เพื่อนและชุมชนมากกว่า มีความสุขมากกว่า สุขภาพกายแข็งแรงกว่าและอายุยืนกว่าคนที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมรอบตัว ส่วนความโดดเดี่ยวส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำลายสมอง และผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวมักจะมีอายุสั้นกว่า . 2. คุณภาพของความสัมพันธ์สำคัญกว่าปริมาณ . เราอาจจะเคยรู้สึกโดดเดี่ยวแม้ว่าจะมีคนอยู่ล้อมรอบตัว งานวิจัยอธิบายเรื่องนี้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ขึ้นกับจำนวนเพื่อนหรือคนรู้จัก แต่ขึ้นกับคุณภาพหรือความแน่นแฟ้น ดังนั้นการอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง ไม่ว่าจะทะเลาะกับคนรักหรือเพื่อน ล้วนแต่ทำให้สุขภาพย่ำแย่ลง บางครั้งการยุติความสัมพันธ์ที่เป็นพิษยังส่งผลดีกว่า . 3. ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพส่งผลดีต่อสมอง . การได้อยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่อบอุ่น มั่นคงและมีคนที่เราไว้วางใจได้ และรู้สึกได้รับการปกป้อง จะส่งผลดีต่อสมอง ทำให้เรามีความจำแม่นยำขึ้น ไม่หลงลืมง่ายๆ ส่วนคนที่ไม่รู้สึกมั่นคงหรือมีใครให้ยึดเหนี่ยว มีโอกาสเกิดความจำเสื่อมได้มากกว่า . ถึงแม้จะพบว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแน่นแฟ้น ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องราบรื่นเสมอไป อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่สุดท้ายแล้วต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ายังมีกันและกันอยู่และสิ่งที่ทะเลาะกันก็ไม่ได้มีความหมายอะไร นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป . สรุปคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีมีคุณภาพจะส่งเสริมให้เราสุขภาพแข็งแรง อายุยืน มีชีวิตที่ดีและเกิดความพึงพอใจในชีวิตในระยะยาว . . . . อ้างอิงจาก: What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness https://bit.ly/2TYdeDf

.

.

#สุขศาสตร์ #ความสัมพันธ์ #ความสุข #relationships #teดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น